Politica Website

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe website

 

  1. 1.          Identitatea și datele de contact ale operatorului

Toate prelucrările de date cu caracter personal efectuate prin site-ul www.pinguinii.com („Site-ul”) sunt efectuate de către societatea STAR PARENTS S.R.L., cu sediul Strada Roșia Montană, Nr. 4, Bloc O5, Scara A, Etaj 5, Apartament 32, Sector 6, București, înregistrată la Registrul Comerțului cu nr. J40/15430/2017, cod unic de înregistrare 38188069, în calitate de operator (“Operatorul”).

Site-ul este accesibil publicului larg („Utilizatorii”) pentru informare cu privire la produsele societății și pentru efectuare de comenzi on-line.

  1. 2.          Datele de contact pentru orice solicitare privind protecția datelor

Orice solicitare privind datele cu caracter personal poate fi transmisă la adresa de e-mail comenzi@pinguinii.com sau prin poștă la adresa București, Strada General Aviator Andrei Popovici nr. 5B, demisol, în atenția desemnatului pentru protecția datelor Star Parents S.R.L.

  1. 3.          Informațiile colectate

Informațiile pe care Operatorul le procesează cu privire la Utilizatorii Site-ului se pot grupa, în principal, în următoarele categorii:

a)                   datele procesate pentru operare generală website;

b)                  datele procesate pentru plasare comenzi on-line;

c)                   datele procesate pentru plata comenzilor cu cardul;

d)                  datele procesate pentru înregistrare cont;

e)                   datele procesate pentru retur produse.

Tipul datelor, scopurile procesării și temeiurile legale sunt detaliate în ceea ce urmează.

Adițional, Operatorul procesează date prin folosirea de Cookies, în condițiile descrise separat în Politică de utilizare a Cookies.

3.1.                    Operare generală Site

Operatorul procesează cu privire la Utilizatorii Site-ului date ce constau, în principial, în:

a)                            datele de identificare electronica a Utilizatorilor Site-ului împreună cu orice informație furnizate de cookies și însemne web (adresă de IP, tip de browser, pagini pe care utilizatorii au navigat, etc.);

b)                           datele de identificare și de contact ale Utilizatorilor (nume, prenume, adresă, e-mail, telefon, mesaj);

c)                            informații privind utilizarea Site-ului sau modul de navigare pe Site;

Scopurile pentru care sunt procesate datele cu caracter personal includ:

(i)                           furnizarea de informații Utilizatorilor – literele a) și b);

 

(ii)                        statistici privind traficul pe Site și activitatea Utilizatorilor – litera a) și c);

 

(iii)                     marketing direct – litera b).

 

Operatorul procesează datele cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri legale:

(i)                           informarea Utilizatorilor și încheierea contractului cu potențiali clienți – paragraful (i) de mai sus – temeiul legal este încheierea și executarea contractului conform articolului 6 (1) litera (b) din GDPR;

(ii)                        interesele comerciale legitime ale Operatorului, de exemplu, prevenirea fraudelor și îmbunătățirea navigabilității Site-ului; Operatorul va evalua interesele sale comerciale de la caz la caz pentru a se asigura că acestea nu prevalează asupra drepturilor persoanei vizate – litera (ii) de mai sus;

(iii)                     consimțământul Utilizatorului – litera (iii) de mai sus.

3.2.                    Plasare comandă on-line

Pentru comandă fără înregistrare cont utilizator Operatorul procesează următoarele categorii de date cu caracter personal de la persoanele care încearcă să plaseze o comandă on-line:

(i)                           date de identificare ale clientului (nume, prenume, adresa);

(ii)                        date privind produsul (tipul produsului, specificații);

(iii)                     date de contact (e-mail, nr. de telefon).

Scopurile pentru care sunt procesate datele cu caracter personal includ:

(i)                           date de identificare ale clientului, date privind produsul comandat și datele de contact (punctele (i), (ii) și (iii) de mai sus) – pentru încheierea și executarea contractului (inclusiv livrare produse), pentru facturare / plăți, în scopuri statistice și administrative;

(ii)                        date contact (punctul (ii) de mai sus) – pentru marketing direct.

Temeiurile legale pentru procesarea datelor sunt următoarele:

(i)                           încheierea și executarea contractului, facturare / plăți, livrarea produsului – temeiul legitim este executarea contractului conform articolului 6 (1) litera (b) din GDPR;

(ii)                        scopuri statistice și administrative – temeiul legal este interesul legitim - articolului 6 (1) litera (f) din GDPR;

(iii)                     marketing direct – temeiul legal este consimțământul conform Legii nr. 506/2004, articolul 12.

3.3.                    Plată comandă cu cardul    

Clienții pot comanda produse on-line și pot plăti cu cardul prin operatorul de plăți NETOPIA mobilpay. Sunt procesate datele cardului bancar (contravaloarea cumpărături, nr. card, nume de pe card, data expirării, cod CVV) precum și datele de identificare ale clientului (extrase din sistemul Star Parents) - nume, prenume, telefon, adresa e-mail, adresa de livrare, codul de client atribuit de comerciantul.

Scopul procesării este efectuarea plății on-line prin intermediul procesatorului de plăți NETOPIA mobilpay.

Temeiul legal este executarea contractului conform articolului 6 (1) litera (b) din GDPR.

Clienții Operatorului sunt informați prin prezenta că la momentul plății vor naviga către pagina NETOPIA mobilpay. Temenii și condițiile sub care NETOPIA mobilpay procesează plățile sunt disponibile aici: https://www.mobilpay.ro/public/politica-de-confidientialitate/

3.4.                   Înregistrare cont utilizator

Utilizatorul Site-ului are opțiunea de a își înregistra un cont de utilizator. În cursul înregistrării și pe parcursul folosirii contului sunt procesate următoarele categorii de date:

(i)                           date de identificare ale clientului (nume, prenume, adresă);

(ii)                        date de contact (e-mail, telefon, etc.);

(iii)                     date privind istoricul de comenzi și produse favorite.

Scopurile pentru care sunt procesate datele cu caracter personal includ:

(i)                           date de identificare ale clientului și datele de contact (punctele (i) și (ii) de mai sus) – pentru încheierea și executarea contractului (inclusiv livrare produse), pentru facturare / plăți, în scopuri statistice și administrative;

(ii)                        date contact (punctul (ii) de mai sus) – pentru marketing direct;

(iii)                     date privind istoricul de comenzi și produse favorite – în scopuri statistice și administrative.

Temeiurile legale pentru procesarea datelor sunt următoarele:

(i)                           încheierea și executarea contractului, facturare / plăți, livrarea produsului – temeiul legitim este executarea contractului conform articolului 6 (1) litera (b) din GDPR;

(ii)                        scopuri statistice și administrative – temeiul legal este interesul legitim - articolului 6 (1) litera (f) din GDPR;

(iii)                     marketing direct – temeiul legal este consimțământul conform Legii nr. 506/2004, articolul 12.

3.5.                    Retur produse

Clienții au posibilitatea de a returna produsele în termen de 30 de zile. Pentru retur sunt procesate următoarele categorii de date cu caracter personal:

(i)                           date de identificare ale clientului (nume, prenume, adresă);

(ii)                        date de contact (e-mail, telefon, etc.);

(iii)                     date produsele returnate (date identificare produs, motiv).

Scopuri: datele sunt procesate pentru returul produselor.

Temeiurile legale pentru procesarea datelor sunt următoarele:

(i)                           încheierea și executarea contractului conform articolului 6 (1) litera (b) din GDPR;

(ii)                        obligații legale –  articolului 6 (1) litera (c) din GDPR.

  1. 4.         Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Operatorul poate transfera datele cu caracter personal ale persoanelor vizate către parteneri și colaboratori strict în scopul desfășurării activității sale comerciale. Terțe persoane către care datele cu caracter personal pot fi transferate includ:

(i)                           dezvoltatorii Site-ului;

 

(ii)                        firme de analiză de date de trafic web (e.g. Google Inc. pentru serviciu Google Analytics);

 

(iii)                     agenții de e-mail marketing (e.g. MailChimp);

 

(iv)                      operatori de plăți cu cardul bancar (e.g. NETOPIA mobilpay);

 

(v)                         curieri;

 

(vi)                      alți subcontractanți.

Operatorul va comunica către terțe părți datele personale, în una din următoarele situații:

(i)                           cu acordul persoanei vizate;

 

(ii)                        pentru furnizarea unor produse și servicii solicitate de persoana vizată;

 

(iii)                     în cazul în care informația este necesara partenerilor Operatorului pentru îmbunătățirea sau facilitarea unor servicii sau produse solicitate de persoana vizată; societățile partenere au dreptul de a utiliza datele cu caracter personal furnizate numai în măsura în care este necesara pentru executarea serviciului solicitat de persoana vizată (de ex. transmiterea produselor comandate, procesarea informațiilor privind plata);

 

(iv)                      Operatorul poate transmite datele cu caracter personal autorităților sau instituțiilor publice conform prevederilor legale

Operatorul se va asigura că încheie contracte cu terțe persoane care să asigure un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal și care să prevadă că orice procesare se va desfășura conform prevederilor legislației aplicabile în materie.

Operatorul nu va transfera date cu caracter personal către o țară terță. Ca excepție, este posibil ca anumite date privind campaniile de direct marketing sau de trafic să fie transferate către persoane împuternicite aflate țări terțe care oferă un nivel echivalent de protecție sau către Statele Unite ale Americii (numai societăți înscrise în EU-US Privacy Shield). De exemplu, companiile Google Inc. (împuternicit Google Analytics) și The Rocket Science Group LLC (împuternicit MailChimp) sunt înregistrate în programul EU-US Privacy Shield.

Dacă Operatorul trece printr-o procedură de reorganizare (inclusiv fuziunea, divizare, dizolvare sau lichidare) sau de vânzare către o altă organizație, va comunica informațiile persoanei vizate către organizația succesoare. De asemenea, Operatorul poate transfera datele către o terță persoană în cazul în care o prevedere imperativă a legii o impune.

  1. 5.          Perioada de stocare

Operatorul va stoca informațiile persoanelor vizate atât timp cât este cerut prin normele legale incidente în materie, inclusiv legile privind arhivele naționale. Dacă nu există nicio cerință legală, sau dacă termenul obligatoriu legal a încetat, Operatorul va stoca datele doar atât timp cât este necesar în funcție de scopul pentru care au fost colectate. După încetarea perioadei legale / scopul pentru care au fost colectate (oricare perioadă ar fi mai lungă) Operatorul poate anonimiza datele.

Cu excepția situației în care legea prevede altfel, de regulă datele vor fi prelucrate pe perioada până la încetarea contractului de prestare a serviciilor, plus perioada necesară până la prescripția oricăror obligații contractuale. Datele colectate pentru marketing direct vor fi procesate până la exercitarea dreptului de dezabonare.

 

 

  1. 6.         Drepturile persoanei vizate

Persoanele vizate vor avea dreptul de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată toate drepturile oferite prin Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR) inclusiv accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, în conformitate cu legislația aplicabilă din materie. Operatorul va asigura și dreptul la portabilitatea datelor.

Atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul persoanei vizate, persoana vizată va avea dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.

Persoana vizată are dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau în fața oricărei autorități competente în cazul în care consideră că drepturile acesteia referitoare la datele sale cu caracter personal au fost încălcate.

  1. 7.          Datele cu caracter personal ale minorilor sub 16 ani

Minorii cu vârsta de până la 16 ani nu ar trebui să transmită Operatorului nici un fel de date cu caracter personal pe Site fără permisiunea (consimțământul sau aprobarea) tutorelui legal.

Site-ul nostru nu va colecta niciodată cu bună știință date cu caracter personal de la persoane despre care ar fi știut că sunt minori (sub 16 ani) și nici nu le va folosi sau dezvălui vreunei terțe părți neautorizate fără consimțământul expres al tutorelui legal.

  1. 8.         Securitate

Securitatea datelor cu caracter personal este importantă pentru Operator. Acesta a luat măsuri adecvate de precauție de ordin administrativ, tehnic şi fizic pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, utilizării şi tuturor celorlalte forme legale de prelucrare a datelor cu caracter personal aflate în posesia Operatorului.

  1. 9.         Obligativitatea furnizării datelor cu caracter personal

Furnizarea datelor de la punctul 3.1. sunt esențiale pentru navigarea pe Site. Furnizarea datelor de punctul 3.2. sunt esențiale pentru plasarea unei comenzi.

  1. 10.    Modificări ale documentului

Această Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic; ori de câte Operatorul va face o modificare, o va afișa pe Site.

Data ultimei actualizări: august 2018